Мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

2020 рік

2021 рік

2022 рік