Мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

2020

2021